top of page
חיפוש
  • miri330

בשא 6803/09 פלונית נ' אמנון לוי

כתבה שעניינה טקס חליצה שנערך בהשתתפות המבקשת ונועדה לשידור בתכנית של המשיב 1 בערוץ 10, תשודר בהשמטת מס' קטעים פוגעניים במיוחד, שיש בהם כדי לפגוע בפרטיות המבקשת, כאשר מנגד לא יפגע אינטרס הציבור בשידור הכתבה, וזאת עד להכרעה בתביעה העיקרית.
71 צפיות0 תגובות

Commentaires


bottom of page