חיפוש

בשא 6803/09 פלונית נ' אמנון לוי

כתבה שעניינה טקס חליצה שנערך בהשתתפות המבקשת ונועדה לשידור בתכנית של המשיב 1 בערוץ 10, תשודר בהשמטת מס' קטעים פוגעניים במיוחד, שיש בהם כדי לפגוע בפרטיות המבקשת, כאשר מנגד לא יפגע אינטרס הציבור בשידור הכתבה, וזאת עד להכרעה בתביעה העיקרית.
32 צפיות0 תגובות